• go

Využijte výhod replikace

Proč programovat, když můžete většinu svého software replikovat?! Snížíte tak náklady až na desetinu! Více o replikační koncepci najdete v článku Replikace bez legrace.

XML naplno!

Využijte naplno úžasné možnosti, které skýtá v podstatě jednoduchý, ale neuvěřitelně efektivní značkovací jazyk / formát XML. Zapojte XML od A až do Z, od výchozí definice, přes dokumenty až po transformační procesy či výstupní data.

Použitelnost na IE

Klíčovým prohlížečem pro intranetové aplikace zůstává i nadále prohlížeč od společnosti Microsoft - tedy Internet Explorer. S nově nastupujícími verzemi prohlížeče je tedy třeba řešit i otázku správného fungování firemních intranetů.
Nejpoužívanější odkaz ke stažení poslední verze naleznete zde.

Základní princip = flexibilita

Se schopností přizpůsobovat systém neustále se vyvýjejícím potřebám a zjištěným faktům stojí a padá kvalita systému. Jedině systém umožňující efektivně začleňovat nové potřeby může dlouhodobě prosperovat a být účinným nástrojem pro skutečnou praxi.

praktické odkazy


Aktuálně

SEZNAMTE SE: Software flexideo přesně řeší vaše individuální potřeby a poroste s vašimi nároky. Nová efektivní koncepce zajišťuje rychlé nasazení, snadné úpravy, vzdálený přístup, efektivní zaškolení a to vše pouhý zlomek ceny dnešních systémů při za...

Aktuálně

16.01.2017 - příprava dalšího vývojářského workshopu: V rámci rozšířování spolupráce na projektu je nyní připravováno nové webové rozhraní s pracovním názvem COMEX. První workshop na toto téma se koná 6.2.2017.

Když to chcete po svém!

Možná byste rádi změnili některé prvky ve vašem informačním systému, ale požadavky externího dodavatele se vám zdají nepřiměřeně vysoké. Možná jste v situaci, kdy nechcete být závislí na externím dodavateli informačního systému nebo si přejete zapojit vlastní pracovní síly přímo do procesu tvorby informačních struktur potřebných pro vaše účely. Možná se také chcete více odlišit od konkurence a nabídnout něco, co jiní nenabízejí a zajistit si tak dostatečnou a stabilní klientelu nebo prostě jen chcete dělat věci správně, důsledně a kvalitně, ale potřebujete k tomu oporu v informačním systému. Takový systém by byl však příliš drahý a jeho příprava by navíc trvala příliš dlouho. Nic z toho však nerealizujete, protože to zkrátka za daných podmínek není možné nebo smysluplné.
Existuje však způsob, jak mít k dispozici konkurence-schopný a jedinečný software s vaší unikátní informační strukturou, pomocí kterého můžete nabídnout něco nového, udržet náskok a věci řešit spolehlivě a důsledně, aniž by jste museli do informačních struktur investovat nepřiměřené prostředky. Můžete je totiž replikovat! Nebudete tak používat stejný software, který používá ještě celá řada dalších, většinou konkurenčních týmu, kterým vlastně můžete pomoci zdokonalovat prostřednictvím stejného dodavatele jejich programové vybavení.

Máte vlastní vědomostní základnu? >> Sestavte podle ní vlastní software!

Dlouhá řada programového vybavení je založena na vědomostech a zkušenostech svých tvůrců, které nemusí přesně vyhovovat vaší představě o tom jak věci dělat a jaké struktury či postupy používat. Dokonce můžete mít takovou potřebu, které se žádný existující software ani nepřiblížil.
Koncept vlastního systému však naopak nabízí velmi efektivní způsob, jak využít vlastní vědomostní základny jako konkurenční výhody a poskládat si strukturu informačního systému dle vlastních představ aniž byste museli platit drahý vývoj! Jen poskládejte již vyvynutý software do struktury, kterou potřebujete - viz. rozklad struktury.

Balíky nejsou řešením!

Do určité míry je možné specifickou strukturu suplovat běžnými kancelářskými nástroji, ať již mají papírovou nebo počítačovou formu kancelářských balíků. Nejde to však věčně! Navíc je to značně neefektivní. Spoustu času strávíte obcházením nefunkčního programového vybavení - balíky zkrátka nemohou zajistit uspokojivý chod ve specifických oblastech. Vývoj vlastního programového vybavení je ovšem finančně velmi náročný, má-li být výsledek alespoň uspokojivý. Přitom specifičnost je třeba rozvíjet a zachovat si konkurenceschopnost a užitkovou hodnotu. Je tedy třeba hledat efektivní cesty k tvorbě vlastních struktur a mechanismů, které bude možné dále rozvíjet svým vlastním, specifickým směrem.
Jak to ale zařídit, když je programování tak drahé?! Zkuste na místo programování potřebnou strukturu replikovat z již naprogramovaných entit. Více o nové technologické koncepci replikace najdete v článku Replikace bez legrace.

Opřete se o svou DNA

Koncept představený na těchto stránkách vám dává do rukou reálný způsob a nástroje jak založit a vytvářet vlastní informační systém. Jde o replikaci připravených komponent do požadované struktury. Základem je analyzovat potřebu a rozložit informační strukturu na jednotlivé segmenty tvořící funkční celek. Více viz. popis DNA v systému: XDS.

Vlastní struktura = Vlastní výhoda!

Strukturu, kterou sami definujete a ke které máte přístup jenom vy použijete k vygenerování systému za použití technologií, které jsou dostupné obecně. V tom tkví klíčová výhoda konceptu vlastního systému. Jde o spojení vaší představy a potažmo informační struktury a dostupných technologií. Z tohoto spojení vznikne váš vlastní systém, který si rozumí s okolím, protože využívá obecných technologií. Poskytuje vám však přesně takovou oporu / informační bázi, jakou žádáte!

Komfortní prostředí pro všechny uživatele

U návrhu vlastního systému neřešíte při použití principu replikace otázku uživatelského rozhraní. To je závislé na technologiích a způsobu přístupu. Návrh XDS definice je o technologické detaily provedení oproštěn. Řešíte pouze otázku "Co?" potřebujete, nikoli otázku "Jak toho na technologické úrovni dosáhnout?" (viz. též Minimalizace "nebezpečí" nových technologií). Pro všechny segmenty struktury je tak možné díky automatizaci vytvořit komfortní prostředí.

Nízká cena při zachování kvality?

Ve skutečnosti jde jen o změnu principu. Jde o radikálně jiný přístup ke stavbě potřebného systému. Nejde o snižování či zvyšování kvality. Snaha je zajistit maximální myslitelnou kvalitu softwaru při minimální možné náročnosti! Toho je dosahováno změnou způsobu jeho tvorby. Použitý přístup ve skutečnosti spíše kvalitu zvyšuje. V zásadě jde o sjednocování a zobecňování využité na maximum, kdy dochází k automatizované výrobě informační struktury. To zajišťuje maximální možnou flexibilitu. Nejde však jen o flexibilitu, koncepce přináší celou řadu logických výhod - viz. článek Nejde pouze o schopnost efektivního nasazení...
TOPlist