Základním principem je vysoká flexibilita. Systém od svého jádra v podobě XDS (DNA) definice šíří potřebné struktury a funkcionality až k nejširším okruhům uživatelů: Jedině systém umožňující efektivně začleňovat nové potřeby může dlouhodobě prosperovat a být účinným nástrojem pro skutečnou praxi. Se schopností přizpůsobovat systém neustále se vyvýjejícím potřebám a zjištěným faktům stojí a padá kvalita systému.

Proč programovat, když můžete většinu svého software replikovat?! Snížíte tak náklady na desetinu ceny běžného vývoje!

Aktuálně

Nenechte si ujít: